Skip to main content

Det er vanlig at en arbeidskonflikt ender opp med at arbeidstaker selv sier opp. Dersom arbeidstakers oppsigelse skjer frivillig, uten noen form for press fra arbeidsgiver, oppstår vanligvis ingen arbeidsrettslig konflikt. Men det hender at oppsigelsen skjer under et press fra arbeidsgiver, for eksempel at arbeidstakeren får valget mellom å bli oppsagt eller å si opp selv. I slike tilfeller kan det tenkes at arbeidstakers egen oppsigelse må likestilles med en oppsigelse fra arbeidstaker. I så fall gjelder arbeidsmiljølovens regler, inkludert kravet om at det må være saklig grunn til oppsigelsen, jf arbeidsmiljøloven § 15-7. Dette er slått fast av Høyesterett i flere saker, blant annet i Rt. 1955 side 555 (Hotel Maritim).

Hva skal til for at en egenoppsigelse anses som en oppsigelse fra arbeidsgiver? Det avgjørende er om oppsigelsen er gitt under et urimelig press fra arbeidsgiver. Om man har fått et ultimatum («enten sier du opp selv, eller så gjør vi det»), vil det fort bli ansett som et urimelig press. Det samme gjelder dersom man trues med politianmeldelse eller negativ medieomtale. Det vil også spille inn om man har fått liten tid til å vurdere forholdet, rådføre seg med tillitsvalgte el.

Konsekvensen av at oppsigelsen anse som en oppsigelse fra arbeidsgiver, er at arbeidstaker har det samme vern etter arbeidsmiljøloven som ved en ordinær oppsigelse. Det vil si at dersom det foreligger saklig grunn for oppsigelse, så er oppsigelsen gyldig. Men dersom arbeidsgiver har presset fram en egenoppsigelse på et uriktig grunnlag, for eksempel beskyldninger om underslag som viser seg å være uriktige, så må arbeidstaker kunne kreve oppsigelsen kjent ugyldig.

Dalan ved advokat Jon-Andreas Lange representerte en butikkmedarbeider som ble beskyldt for gjentatte tilfeller av underslag ved at penger ikke var innlevert i nattsafen. Hun bedyret sin uskyld, men ble ikke trodd av arbeidsgiver og fikk valget mellom å si opp selv eller å bli avskjediget og politianmeldt. Hun valgte å si opp selv. Noen uker etterpå ble nattsafeposene funnet. Grunnet en feil ved nattsafen hadde posene glidd under nattsafen. Butikken beklaget, men tilbød henne ikke jobben tilbake. Arbeidstaker anla sak om erstatning for usaklig oppsigelse og anførte at egenoppsigelsen måtte likestilles med arbeidsgivers oppsigelse, og at denne hadde vist seg å være usaklig.

Saken ble løst gjennom et rettsforlik der butikkjeden beklaget sin opptreden, betalte oppreisningserstatning og dekket arbeidstakers sakskostnader.

Jon-Andreas Lange

Forfatter Jon-Andreas Lange

Partner/Advokat E-post: lange@dalan.no Telefon: 976 09 149

Flere innlegg av Jon-Andreas Lange