Skip to main content

William Nybø

Advokat / Daglig leder

William Nybø arbeider med de fleste forretningsjuridiske tema. Dette knytter seg til problemstillinger av juridisk karakter som måtte oppstå i tilknytning til oppstart, drift og opphør av næringsvirksomhet og annen virksomhet. Nybø har i tillegg en særlig erfaring og kompetanse innen entreprise og andre rettsspørsmål knyttet til fast eiendom. Dette gjelder også utvikling og omsetning av bolig- og næringseiendom. Arbeidet innebærer jevnlig medvirkning ved tvisteløsning og prosedyre for domstoler og voldgiftsrett.

Arbeidsområder
 • Arbeidsrett
 • Eiendomsutvikling
 • Ekspropriasjon
 • Entrepriserett
 • Husleie
 • Kjøp og salg av bolig
 • Kontraktsrett
 • Naborett
 • Næringseiendom
 • Pant- og garantirett
 • Plan- og bygningsrett
 • Tingsrett
 • Tvangsfullbyrdelse
 • Tvisteløsning og prosedyre
Kontaktinformasjon

E-post: nybo@dalan.no
Telefon: 909 24 710