Skip to main content

Tonje Liavaag

Partner / Advokat

Tonje Liavaag har solid kompetanse innenfor arbeidsrett, skatt og pensjon. Hun bistår jevnlig bedrifter, foreninger, offentlige aktører og arbeidstakere vedrørende problemstillinger knyttet til arbeidslivet. Hun bistår både med rådgivning og forhandlinger, samt bistand i tvistesaker.

Hennes bakgrunn omfatter blant annet saker knyttet til omstruktureringer og nedbemanninger, individuelle oppsigelsessaker og endringsoppsigelser, permitteringer, virksomhetsoverdragelse, kontraktsutforming, sykeoppfølgingssaker, arbeidskonfliktsaker, varslinger, midlertidige kontrakter og innleie, arbeidstidsspørsmål, konsulentavtaler, pensjonsspørsmål, AFP og skattespørsmål.

I tillegg har hun lang erfaring med skatte- og avgiftsmessige problemstillinger. Liavaag har arbeidet innen skatterettslig felt både med nærings- og personbeskatning i Finansdepartementet og som advokat.

Liavaag arbeider dessuten jevnlig med alminnelig kontraktsrett, samt bistår i forbindelse med ulike arve- og skiftesaker.

Liavaag har jobbet som dommerfullmektig og fikk advokatbevilling i 2011. Hun fører jevnlig saker for domstolene.

Arbeidsområder
  • Arbeidsrett
  • Avgifter
  • Avskjed
  • Oppsigelse
  • Pensjon
  • Skatterett
  • Tvisteløsning og prosedyre
Kontaktinformasjon

E-post: liavaag@dalan.no
Telefon: 412 35 876