Skip to main content

Svein Steinfeld Jervell

Partner/Advokat

Jervell er partner og advokat i Dalan advokatfirma DA. Han har arbeider til daglig med de fleste problemstillinger innenfor arbeidsretten, enten det er saker om individuell arbeidsrett, kollektiv arbeidsrett eller internasjonale forhold (EU-rett, internasjonal privatrett mm). Jervell bistår arbeidsgivere så vel som arbeidstakere i forhandlinger og i tvistespørsmål. Jervell fører jevnlig saker for domstolene og har prosedert saker for de fleste rettsinstanser, inkludert Norges Høyesterett og Arbeidsretten.

Arbeidsområder
 • Ansettelse
 • Arbeidsrett
 • Arverett
 • Avskjed
 • Dødsboskifte
 • Familierett
 • Kontraktsrett
 • Omstilling og nedbemanning
 • Oppsigelse
 • Sluttpakker og fratredelsesavtaler
 • Tvisteløsning og prosedyre
Kontaktinformasjon

E-post: jervell@dalan.no
Telefon: 414 78 644