Ørnulf Olsen Aamlid

Partner/Advokat

Ørnulf Olsen Aamlid er én av to ledere av Dalan sin arbeidsrettsgruppe. Aamlid har betydelig erfaring og kompetanse knyttet til arbeidsrettslige tema, og han har tilrettelagt for mange omorganiseringer og nedbemanninger for norske og utenlandske virksomheter. Aamlid har vært oppdragsleder ved mange transaksjoner i ulike bransjer, herunder ved forhandlinger, due diligence og etablering av avtaleverk. Han har videre bistått i et betydelig antall forhandlinger og utferdiget avtaler knyttet til ulike kommersielle forhold, herunder kjøp/salg, investeringer, distribusjonsavtaler, samarbeidsavtaler, aksjonæravtaler, konsulent-/tjenesterelaterte avtaler, entreprise, transaksjonsrelaterte avtaler mv. Aamlid prosederer jevnlig saker for domstolene, har vært oppnevnt som voldgiftsdommer samt vært engasjert som mekler/mediator i tvister i forretningsmessige forhold.

Arbeidsområder
 • Ansettelse
 • Arbeidsrett
 • Avskjed
 • Fisjoner og fusjoner
 • Konkurranseklausuler
 • Kontraktsrett
 • Omstilling og nedbemanning
 • Oppsigelse
 • Selskapsrett
 • Sluttpakker og fratredelsesavtaler
 • Transaksjoner
 • Tvisteløsning og prosedyre
Kontaktinformasjon

E-post: aamlid@dalan.no
Telefon: 918 00 902