Skip to main content

Harald O. Sletner

Partner/Advokat (H)

Sletner er advokat og partner i DALAN advokatfirma DA. Han har bred arbeidsrettslig erfaring og bistår ofte i saker om oppsigelse/avskjed samt forhandlinger om sluttpakker. Han har omfattende prosedyreerfaring og fikk møterett for Høyesterett i 2013.

Arbeidsområder
 • Arbeidsrett
 • Arverett
 • Dødsboskifte
 • Ekspropriasjon
 • Familierett
 • Forsvareroppdrag
 • Jordskifte
 • Kontraktsrett
 • Naborett
 • Odels- og åsetesrett
 • Skifte mellom ektefeller
 • Tingsrett
 • Tomtefeste
 • Tvisteløsning og prosedyre
Kontaktinformasjon

E-post: sletner@dalan.no
Telefon: 952 89 427