Skip to main content

Hanne-Marie With Solvang

Partner / Advokat

Solvang er partner i Dalan advokatfirma DA og arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, alminnelig kontraktsrett og familie- og arverett. Hun har spesialfag i arbeidsrett og har skrevet avhandling om informasjon -og drøftelsesreglene ved omstruktureringer og nedbemanninger. Solvang har lang erfaring med å bistå både arbeidsgivere og arbeidstakere. Hun prosederer jevnlig saker for domstolen. Fra august 2015 – desember 2017 var hun dommerfullmektig i Nedre Telemark tingrett.

Arbeidsområder
  • Arbeidsrett
  • Arverett
  • Familierett
  • Kontraktsrett
  • Skifte mellom ektefeller
  • Tvisteløsning og prosedyre
Kontaktinformasjon

E-post: solvang@dalan.no
Telefon: 995 94 707