Skip to main content
 

Velkommen til Arbeidslivsjuss

Litt om oss

Arbeidslivsjuss.no drives av advokater i Dalan advokatfirma som til daglig arbeider med arbeidsrett. Arbeidslivsjuss.no inneholder informasjon som har til hensikt å gi arbeidsgivere, arbeidstakere og andre innblikk i den jussen som gjelder for arbeidsforhold.

Siden oppdateres jevnlig med nye og dagsaktuelle artikler. Vi bestreber oss samtidig på at den informasjonen vi gir på Arbeidslivsjuss.no er oversiktlig, forståelig og håndterbar, også for andre enn oss jurister.

Dalan advokatfirma har levert juridiske tjenester siden 1862. Advokatene i arbeidsrettsavdelingen har bl.a. spesialkunnskap og lang erfaring innen ansettelse, rekruttering og tilknytning av arbeidskraft, omstillings- og nedbemanningsprosesser, oppsigelse og avskjed, sluttpakker, og øvrige forhold innen arbeidsretten.

Ansettelse

Omstilling og nedbemanning

Oppsigelse og avskjed

Sluttpakker

Andre forhold

Les eBok om arbeidsrett, skrevet av Svein Steinfeld Jervell

Vi har spesialkompetanse innen faget

Vi trekker frem:

at vi bistår private og offentlig arbeidsgivere så vel som arbeidstakere;

at vi både har erfaring fra individuelle og kollektiv arbeidsrett;

at vi fører saker for de relevante instanser (tingrett, lagmannsrett og Høyesterett samt for spesialdomstoler som Arbeidsretten).

Aktuelt